• tkaniny, dzianiny, producent tkanin, producent dzianin
  • tkaniny, dzianiny, producent tkanin, producent dzianin
  • tkaniny, dzianiny, producent tkanin, producent dzianin
  • tkaniny, dzianiny, producent tkanin, producent dzianin
  • tkaniny, dzianiny, producent tkanin, producent dzianin
  • tkaniny, dzianiny, producent tkanin, producent dzianin

Dotacje UE

military

Tytuł projektu

"Opracowanie nowoczesnego systemu maskowania zabezpieczającego przed wykryciem wielozakresowym, szczególnie najnowszymi czujnikami kamer hiperspektralnych, przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii produkcyjnych"

Cel

Celem Projektu jest opracowanie nowoczesnego systemu maskowania zabezpieczającego przed wykryciem wielozakresowym, szczególnie najnowszymi czujnikami kamer hiperspektralnych, co będzie odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez sektor wojskowy.

Efekt Projektu

Realizacja projektu umożliwi Spółce opracowanie nowatorskiego systemu maskowania. Dzięki wdrożeniu opracowanych rozwiązań nastąpi dywersyfikacja produkcji o produkty posiadające właściwości dotychczas nieoferowane przez Wnioskodawcę. Jednocześnie nie zmieni się przedmiot dotychczasowej działalności Beneficjenta.

Wartość projektu: 3.976.091,80 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2.353.444,62 zł

military

Tytuł projektu

"Przeprowadzenie prac B+R przez Spółkę MIRANDA Sp. z o.o. mających na celu opracowanie i przygotowanie do wdrożenia technologii obróbki powierzchniowej zimną plazmą płaskich wyrobów włókienniczych."

Cel

Celem Projektu jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia technologii obróbki powierzchniowej zimną plazmą płaskich wyrobów włókienniczych cechujących się wysokimi właściwościami fizykochemicznymi.

Efekt Projektu

W wyniku realizacji Projektu nastąpi zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora włókienniczego w perspektywie roku 2023 poprzez opracowanie i późniejsze wprowadzenie na rynek innowacji technologicznych i procesowych przyjaznych dla środowiska w sektorze włókienniczym. W efekcie realizacji projektu Beneficjent dokona opracowania nowych produktów - płaskich wyrobów włókienniczych cechujących się wysokimi właściwościami fizykochemicznymi oraz zastosuje procesy ich uszlachetniania, które pozwolą na zmniejszenie energochłonności oraz emisji szkodliwych substancji do atmosfery w fazie produkcji.

Wartość projektu: 2.038.690,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 910.246,00 zł

military

Miranda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że zgodnie z aktualnie obowiązującym aneksem nr UDA-POIG.01.04.00-30-108/09-13, UDA-POIG.04.01.00-30- 108/09-13 do umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.01.04.00-30-108/09-00, UDAPOIG. O4.01.00-30-108/09-00 z dnia 25-10-2010 r. realizowanej w ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007- 2013 całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 11 579 227,21 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych i dwadzieścia jeden groszy).

Dofinansowanie otrzymane w związku z realizacją Projektu: 3 687 183,21 zł, w tym udział Unii Europejskiej: 3.134.105,72 zł.military

Miranda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że związku z zawarciem w dniu 26-06-2014 roku aneksu nr UDA-POIG.01.04.00-30-108/09-09, UDA-POIG.04.01.00-30-108/09- 09 do umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.01.04.00-30-108/09-00, UDA-POIG.O4.01.00-30- 108/09-00 z dnia 25-10-2010 r. realizowanej w ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 zmianie uległ całkowity koszt realizacji Projektu i wynosi on obecnie: 11 576 099,92 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze).

Udział Unii Europejskiej wzrósł do kwoty: 3 687 183,21 zł.

Wzrost nakładów w projekcie związany jest z zakupem komory bezechowej radarowej wraz z wyposażeniem.

Komora bezodbiciowa (bezechowa) służy do prowadzenia badań w zakresie skuteczności maskowania przed wykryciem za pomocą fal elektromagnetycznych zarówno sprzętu jak i ludzi.

Jest to pomieszczenie ekranowane elektromagnetycznie, którego ściany, sufit i podłoga pokryte są materiałem pochłaniającym energię elektromagnetyczną. Zapewnia to całkowitą niezależność od zewnętrznych pól elektromagnetycznych, a co za tym idzie pozwala na prowadzenie badań w warunkach zapewniających powtarzalność wyników. Komora wyposażona jest w urządzenia nadawczo-odbiorcze pracujące w zakresie częstotliwości 0,5-110 GHz. Taka konfiguracja pozwala na przeprowadzenie badań wyrobów kamuflażowych w pełnym zakresie częstotliwości jakim dysponują nowoczesne urządzenia do wykrywania przeciwnika na polu walki.

Przeprowadzając badania danego materiału pod kątem ilości promieniowania elektromagnetycznego, które podlega trzem zjawiskom: pochłaniania, odbicia i transmisji można w odpowiedni sposób zaprojektować wyrób zgodny z oczekiwanymi parametrami. Konfiguracja sprzętu pozwala również na wykonanie zobrazowania ISAR obiektu referencyjnego oraz układu obiekt referencyjny wraz z badanym kamuflażem, co daje możliwość w miarę dokładnego oszacowania sygnatury radarowej maskowanego obiektu. Można też dość precyzyjnie określić efekt obniżenia RCS zastosowanej bariery elektromagnetycznej.

Zamontowana w komorze bezodbiciowej obrotnica daje możliwość uzyskania zobrazowań w zakresie od 0º -360º modelu pojazdu oraz modelu pokrytego kamuflażem, natomiast prowadnice pozwalające na przesuw anten nadawczo-odbiorczych w kierunku pionowym i poziomym, umożliwiają również ocenę skuteczności maskowania z tzw. „lotu ptaka”.


Wyżej opisana komora skraca w sposób znaczący czas potrzebny do opracowania konkretnego rozwiązania wyrobu maskującego, pozwala na zasymulowanie parametrów zbliżonych do rzeczywistych, co daje możliwość wyeliminowania kosztownych i czasochłonnych badań poligonowych.

ue

Miranda Sp. z o. o. Informuje, iż uzyskała dofinansowanie w ramach: Działania 1.4. Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 i Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz Działania 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 oraz podpisała umowę na realizację projektu pod tytułem:

Opracowanie koncepcji i wdrożenie do produkcji dedykowanego kamuflażu pikselowego

Nazwa beneficjenta : Miranda Sp. z o.o.
Wartość projektu : 9 570 460,00 PLN
Udział Unii Europejskiej : 3 045 525,00 PLN
Okres realizacji : 2009 – 2015
Miejsce realizacji : ul. Jedwabnicza 1, 62-700 Turek, Woj. Wielkopolskie

Przedmiotem projektu jest opracowanie koncepcji i wdrożenie technologii pozwalającej na produkcję materiałów maskujących mało- i wielkogabarytowych z zastosowaniem dedykowanego kamuflaż pikselowego. Realizacja projektu będzie polegała na przeprowadzeniu badań przemysłowych oraz prac rozwojowych pozwalających na wypracowanie i weryfikację technologii oraz na jej przystosowanie i wdrożenie na potrzeby seryjnej produkcji.

Celem projektu jest w pierwszej kolejności opracowanie metody pozyskiwania, z cyfrowych zdjęć terenu, wzoru kamuflażu i technologii naniesienia go na pokrycie maskujące i wyekwipowanie żołnierzy. Opracowana, w wyniku planowanych prac badawczo-rozwojowych, metoda tworzenia kamuflażu pikselowego pozwoli na wykonywanie, dedykowanych dowolnym typom krajobrazu, kamuflaży pikselowych w zakresie maskowania mało- i wielkogabarytowego.

Po pozytywnej weryfikacji osiągniętych efektów przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych, Spółka wprowadzi na rynek innowacyjne produkty – ekwipunek oraz pokrycia maskujące, które zmniejszą wykrywalność przed różnymi rodzajami rozpoznania. Produkty będą oferowane służbom mundurowym (Siły Zbrojne, Straż Graniczna, jednostki specjalne) oraz w sektorze pozabudżetowym (m.in. firmy zajmujące się ochroną, bezpieczeństwem i dozorem).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zapytania w sprawie realizacji projektu można kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dalsze informacje o dostępnych środkach z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka można uzyskać:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Portal Funduszy Europejskich
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ZAPYTANIA OFERTOWE


2015


Załącznik nr. 1 do Zapytanie ofertowe dotyczące specjalistycznych maszyn szwalniczych do wytwarzania materiałów maskujących.

Zapytanie ofertowe dotyczące specjalistycznych maszyn szwalniczych do wytwarzania materiałów maskujących.

 

Zapytanie ofertowe dotyczące barwiarki ciśnieniowej o napędzie wodnym

Request for Quote for High Temperature Rope Dyeing Machine

Zapytanie ofertowe dotyczące "Komputerowego systemu automatycznego rozkroju materiałów wraz z kompatybilnym stołem do automatycznego cięcia projektowanych wyrobów"

Request for Quote Computerized Automated Textile Cutting System Equipped with a Compatible Automated Cutting Table for Cutting Designed Products

 

2014


Zapytanie ofertowe dotyczące "Komory bezechowej radarowej z wyposażeniem"
Zapytanie ofertowe dotyczące "Komory bezechowej radarowej z wyposażeniem - wymagania techniczne"
Załącznik 1 dotyczący "Komory bezechowej radarowej z wyposażeniem"
Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego dotyczącego "Komory bezechowej radarowej z wyposażeniem"
Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego dotyczącego "Komory bezechowej radarowej z wyposażeniem (2)"
Przedłużenie terminu dla zapytania ofertowego dot. Komory bezechowej radarowej z wyposażeniem

Request for Quote Equipped RADAR anechoic test chamber
Request for Quote Equipped RADAR anechoic test chamber - technical requirements
Addendum 1 to Equipped RADAR anechoic test chamber
Questions and Answers To Request for Quote Equipped RADAR anechoic test chamber
Questions and Answers To Request for Quote Equipped RADAR anechoic test chamber (2)
Extension of deadline For Equipped RADAR anechoic test chamber


Zapytanie ofertowe dotyczące "Komory do badań przyspieszonego starzenia z lampami UV"
Zapytanie ofertowe dotyczące "Urządzenia do badań starzeniowych z lampą ksenonową"
Zapytanie ofertowe dotyczące "Urządzenia do pomiaru wodoszczelnosci płaskich wyrobów włókienniczych (pentorometru)"
Zapytanie ofertowe dotyczące "Kamery termowizyjnej"
Zapytanie ofertowe dotyczące "Spektrofotometru wraz z kulą całkującą"
Zapytanie ofertowe dotyczące "Naboru na stanowisko Specjalisty Technologa"
Zapytanie ofertowe dotyczące "Wysokiej jakości włókno węglowe"
Zapytanie ofertowe dotyczące "Zrywarki do badania materiałów włókienniczych"
Zapytanie ofertowe dotyczące "Barwiarki laboratoryjnej"

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Zmiany ustawień dotyczących cookies można dokonać indywidualnie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Our website uses cookies to improve your browsing experience and remember your settings. This site should work perfectly well without cookies. If you do not wish us to set a cookie on your browser, please set your browser to refuse cookies.