XXI Międzynarodowy Solon Przemysłu Obronnego

W imieniu Grupy Kapitałowej Lubawa SA, mamy zaszczyt zaprosić Państwa na XXI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, który odbędzie się 2-5. września 2013 r.

 

Miranda Textiles
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy: 8 824 200 PLN
REGON: 311089769; NIP: 668-17-12-330; KRS: 0000135145