Miranda poszerza swą działalność o kolejną branżę

Miranda sp. z o.o. – wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Lubawa, podpisała 9 grudnia br. umowę na dostawę dzianiny welurowej przeznaczonej na rynek medyczny. Jest to kolejny sukces działu Badań i Rozwoju Spółki, który już w tym roku wprowadził unikalną dzianinę do produkcji opasek przeciwzakrzepowych.

Branża medyczna jest kolejną, po militarnej, motoryzacyjnej, dziecięcej czy dekoracyjnej, dla której Miranda produkuje tkaniny. Spółka planuje zająć miejsce lidera w tym segmencie rynku.

Bezterminowy kontrakt opiewa na dostawę 2 mln mb tkaniny welurowej, a jego szacunkowa wartość wynosi 5 mln PLN rocznie.

Miranda Textiles
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy: 8 824 200 PLN
REGON: 311089769; NIP: 668-17-12-330; KRS: 0000135145