Kondolencje

Szanowni Państwo,

z głębokim żalem informuję o śmierci dwóch pracowników naszej spółki, którzy podczas pożaru zakładu Mirandy w Turku, znajdowali się na terenie płonącej hali produkcyjnej. Ich rodzinom oraz bliskim, w imieniu całego zarządu Mirandy oraz innych Spółek należącej do Grupy Kapitałowej Lubawa, pragnę złożyć najszczersze kondolencje oraz wyrazy współczucia.

Pragnę również zapewnić, że rodziny zmarłych, a także wszyscy, którzy ucierpieli w tym nieszczęśliwym wypadku, mogą liczyć na pomoc i wsparcie Grupy Kapitałowej Lubawa.

Marcin Kubica, Prezes Zarządu Grupy Lubawa

Miranda Textiles
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy: 8 824 200 PLN
REGON: 311089769; NIP: 668-17-12-330; KRS: 0000135145