Miranda rozwija zaplecze badawcze

Wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Lubawa Miranda sp. z o. o. poczyniła w ostatnim czasie szereg inwestycji mających ułatwić dalszy stabilny rozwój działalności. W plan wpisane jest m. in. nowoczesne laboratorium dedykowane wyrobom włókienniczym, które rozpoczęło właśnie działalność.

Do niedawna, w celu przeprowadzenia badań własnych produktów, Spółka korzystała z usług certyfikowanych laboratoriów zewnętrznych. Dążąc do większej samodzielności w tym zakresie, a także kierując się chęcią wygenerowania oszczędności, powołano do życia nowoczesną pracownię, planując uzyskanie stosownej certyfikacji już w przeciągu najbliższego roku. Prowadzone w laboratorium prace umożliwiają m.in. badanie asortymentu wejściowego oraz w trakcie produkcji, tak by parametry końcowe były zgodne z wymaganiami klientów.

- Zlecenie tego typu badania placówce zewnętrznej generuje koszt rzędu kilku tysięcy złotych, zatem rozbudowa własnego zaplecza umożliwi nam wypracowanie znacznych oszczędności z tego tytułu. Co więcej, sami możemy teraz świadczyć podobne usługi na zewnątrz, dla innych firm. Warto podkreślić, iż jest to naprawdę bardzo nowoczesna komórka, w ramach której uruchomimy m.in. komorę bezechową, posiadającą unikalne parametry w skali kraju – skomentował Piotr Bąk, Przewodniczący Rady Nadzorczej Miranda sp. z o.o.

Planowane uruchomienie ostatniego elementu laboratorium jakim jest komora bezechowa ma nastąpić do końca 2014 r. Warta 2,5 mln zł inwestycja zostanie częściowo sfinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Miranda Textiles
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy: 8 824 200 PLN
REGON: 311089769; NIP: 668-17-12-330; KRS: 0000135145