Miranda rozwija zaplecze badawcze

Wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Lubawa Miranda sp. z o. o. poczyniła w ostatnim czasie szereg inwestycji mających ułatwić dalszy stabilny rozwój działalności. W plan wpisane jest m. in. nowoczesne laboratorium dedykowane wyrobom włókienniczym, które rozpoczęło właśnie działalność.

Kontynuuj czytanie

Miranda i Litex gotowe na dalsze wzrosty

Miranda oraz Litex Promo, spółki określane mianem siły napędowej Grupy Lubawa, jednocześnie odpowiadające za lwią część jej produkcji, dokonały w ostatnim czasie licznych inwestycji, kładąc fundamenty pod dalszy rozwój skali działalności. Zarządy podkreślają, iż poczynione starania korzystnie przełożą się na poziom sprzedaży, a także umożliwią redukcję kosztów w przyszłych kwartałach.

Kontynuuj czytanie
Miranda Textiles
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy: 8 824 200 PLN
REGON: 311089769; NIP: 668-17-12-330; KRS: 0000135145