Kolejne transze odszkodowania dla Mirandy Sp. z o.o.

Grupa Lubawa otrzymała kolejne transze odszkodowania z tytułu zniszczonej przez pożar hali produkcyjnej Mirandy sp. z o.o. Do dnia 17. czerwca 2015 r. suma wypłat wyniosła 24,17 mln PLN.

Odszkodowanie otrzymane przez poszkodowane spółki Grupy Lubawa przewyższa wartość księgową netto utraconego mienia, która wyniosła 15,71 mln zł. Zgodnie z warunkami polis, w większości przypadków kwota ubezpieczenia wypłacana jest wg. wartości księgowej brutto przewyższającej wartość księgową netto (po umorzeniu). W przypadku odtworzenia mienia, przyznana kwota wyniesie 24,97 mln PLN.

Pożar w zakładach włókienniczych Mirandy w Turku miał miejsce 21. listopada zeszłego roku. W jego wyniku spłonęła jedna z hal produkcyjnych, nie ucierpiały jednak stany magazynowe, surowce oraz produkty gotowe. Spółka wznowiła działalność w 48 godzin od zdarzenia, natychmiast rozpoczynając proces likwidacji szkód i odbudowę mocy produkcyjnych.

W celu zapewnienia ciągłości produkcji oraz realizacji zleceń, Miranda uzupełniała brakujące moce produkcyjne poprzez kooperację z pozostałymi spółkami Grupy Lubawa, a także z podmiotami zewnętrznymi. Postępujący proces pozyskiwania maszyn umożliwił rezygnację z zakupów od kooperantów i przeniesienie całości produkcji do zakładów Mirandy - ostatnie półprodukty pozyskiwane z zewnątrz były w maju br.

- Obecnie, w wyniku nabycia oraz uruchomienia nowych maszyn, Miranda dysponuje już większością utraconych mocy produkcyjnych. Naszym priorytetem jest całkowita odbudowa zniszczonej hali do końca 2015 r. – podkreślił Marcin Kubica, Prezes Lubawa S.A

Miranda Textiles
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy: 8 824 200 PLN
REGON: 311089769; NIP: 668-17-12-330; KRS: 0000135145