ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO "MIRANDA"
SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

ZPJ Miranda S.A.
w likwidacji

ul. Jedwabnicza 1
62-700 Turek
Polska

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000027467

NIP: 6680000024
REGON: 310186648

wysokość kapitału zakładowego: 2 696 930,00 zł
wysokość kapitału wpłaconego: 2 696 930,00 zł

Komunikacja z akcjonariuszami

Miejsce na informacje i ogłoszenia skierowane do akcjonariuszy.
Miranda Textiles
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy: 8 824 200 PLN
REGON: 311089769; NIP: 668-17-12-330; KRS: 0000135145